2018-12-11: Släktforskning, Genline ersatt med Ancestry.
2019-02-26: Ej fungerande bildspel mm bortaget.
2019-04-02: Uppdatering av restauranglänkar.
2019-10-07: Swebuss utbytt till Flixbus
2020-03-18: Lanstinget i Öst. utbytt till Region Öst.