2017-08-24: Tidtabellerna ovan borttagna. Rättning av ett par länkar.
2018-10-17: Boxerlänkarna ersatta med Viasat.
2018-12-11: Släktforskning, Genline ersatt med Ancestry.
2019-02-26: Ej fungerande bildspel mm bortaget.
2019-04-02: Uppdatering av resturanglänkar.