2019-10-07: Swebuss utbytt till Flixbus
2020-03-18: Lanstinget i Öst. utbytt till Region Öst.
2022-01-11: Uppdateringar av TV-länkar.
2022-11-02: Diverse simlänkar uppdaterade
2023-03-27: Väderlänk till YR uppdaterad.