2014-04-18: Länk till Östsvenska Simförbund införd bland länkarna.
2014-06-24: Länk samt ny logga till Östsvenska Simförbund införd.
2016-08-15: Tidtabeller Östgötatrafiken uppdaterade.
2077-08-24: Tidtabellerna ovan bortagna. Rättning av ett par länkar.